Om TBK

Information om Turebergs Båtklubb

Turebergs Båtklubb (TBK) är en ideell förening, som bildades redan 1933 av några entusiastiska båtägare, är en av de äldsta båtklubbarna i Sollentuna. Sedan dess har klubben haft sin hamn vid Strandvägen i Sollentuna. Hamnen omfattar i dag två bryggor och kaj med sammanlagt 141 båtplatser. Samtliga platser är försedda med bommar. I hamnen finns kran för motorlyft, ramp för trailer samt upptagningsvagn på räls för upptagning av båtar som under sommarsäsongen behöver byta propeller eller åtgärda mindre skador.

Klubben har dessutom en klubbholme, Stora Delholmen ”Silverkannan” som ligger vid Gällnöport sydost om Grinda, pos. N59.23,55 och O18.36,14. Du hittar den på båtsportkort nr 6143 NW. På Silverkannan har vi två bryggor, inglasad fest-och dansbana, toaletter, bastu , samt två fasta grillplatser. Den ena vid hamnen och den andra på nordsidans berg med solnedgång. Vi har två gäststugor med möjlighet till övernattning för ca tio personer. Elverk på 230 V samt en disponibel roddbåt.

Under vinterhalvåret lägger vi upp våra båtar i Tegelhagen, en gemensam uppläggningsplats för Sollentuna Båtsportunion som är samverkansorgan mellan Turebergs Båtklubb, Sollentuna Båtklubb, Edsbergs Båtklubb, Edsvikens Segelsällskap samt båtklubben Rallarna. För torr-och sjösättning har klubbarna investerat i egna maskiner s.k. Slamkrypare som på ett säkert och flexibelt sätt lyfter och lägger i båtarna med hjälp av funktionärer från respektive klubb.

Klubbmöten och fester

Till samtliga möten, årsmöte och andra klubbmöten får du skriftlig kallelse. Datum för dessa är angivna i medlemskortet. Samma gäller för de fester som klubben arrangerar. Såväl årsfest som midsommar, kräftskiva och knytkalas brukar vara välbesökta och du är välkommen att ta med vänner och bekanta. Vid alla fester förutom årsfesten i februari/mars svarar du själv för mathållningen.

Kurser

TBK försöker att bedriva kursverksamhet, då intresse finns från medlemmarna, t ex kurser i navigation eller för att erhålla VHF-certifikat. Kursverksamheten står naturligtvis öppen för alla medlemmar i din familj.

Stadgar, ordningsregler och vaktinstruktioner

Turebergs Båtklubb är inte en Marina, där man betalar för att få tjänster utförda. Vi är en båtklubb som bygger på samverkan och solidaritet mellan medlemmarna. Avsikten är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och därmed hålla en god standard på klubbens anläggningar Ett antal medlemmar har på sin fritid åtagit sig att ställa upp som funktionärer, styrelse, kansli etc. För att detta arbete inte skall bli för betungande är det viktigt att du tar del av klubbens stadgar och ordningsregler så att du är medveten om vad klubben kräver av dig, vaktplikt, två vaktpass i hamnen samt ett vaktpass på varvsområde, och arbetsplikt en gång per år, vilken kan utföras på hamn/varvs området eller på vår klubbholme. Vi vill slutligen informera om att det finns möjlighet för övriga i din familj att bli medlemmar i klubben (se stadgarna §2). Detta kan ha viss betydelse ur försäkringshänseende om exempelvis någon av dessa, men inte du själv, har nautisk kompetens. Kursverksamheten är dock beroende på efterfrågan från våra medlemmar. Om någon oklarhet råder eller om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Med vänliga TBK-hälsningar Styrelsen

Medlemsregistret


meddela när du byter
båt, adress, E-post etc.

Läs mer här

Adressuppgifter


Turebergs båtklubb
Strandv-Backvägen
Box 189
191 23 SOLLENTUNA

Väder Sollentuna

Säkerhet


Hjälp med vaktpass.
Kontakta vaktpoolen

Redigera